Thành lập Công Ty TNHH 2 Thành Viên

belinkoffice.com
 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
- Số lượng thành viên 2-50 người. Có thể là cá nhân, tổ chức.
- Có tư cách pháp nhân.
- Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phần.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

CÁC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP
- Thông tin tên Công ty
- Địa chỉ trụ sở chính (lưu ý trụ sở chính công ty không đặt ở chung cư)
- Thông tin vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh
- Thông tin thành viên góp vốn, tỷ lệ vốn góp
- Thông tin Người đại diện pháp luật
- Các thông tin cần thiết khác